Stone Base Tuin
Stone Base Projecten & openbare ruimte
Stone Base Exclusive
Stone Base Wegenzout

Duurzaamheid

Banner Trustone Internationaal MVO

Steengroeve met people planet profit

MVO

Stone base vindt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen belangrijk, zowel voor mens als milieu. Wij houden hiermee dan ook rekening bij onze eigen bedrijfsvoering, maar ook bij de keuze van onze leveranciers.

Verantwoord ondernemen

Stone base vindt het van groot belang dat de winning en verwerking van natuursteen op duurzame wijze plaatsvindt. Wij kopen direct in bij fabrieken waar we een langjarige verbintenis mee hebben. De fabrieken doen zaken met groeves die we goed kennen en regelmatig bezoeken. Over het algemeen zijn de arbeidsomstandigheden van een hoog niveau en wordt zeer veel aandacht besteed aan veiligheids- en milieuaspecten.

 

Code of Conduct

Stone base hanteert in haar inkooptraject een Code of Conduct. In dit document verplichten wij onszelf en onze leveranciers om zich te houden aan een aantal belangrijke juridische, ethische, milieutechnische en sociale normen en waarden. U vindt deze Code of Conduct hier.

 

Initiatief TruStone

Stone base is aangesloten bij het initiatief TruStone. TruStone is gebaseerd op de uitgangspunten van de Verenigde Naties voor Bedrijfsleven en Mensenrechten, de Richtlijnen voor Multionationale Ondernemingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de fundamentele arbeidsnormen van de International Labour Organisation (ILO).

Als deelnemer aan het Initiatief TruStone voeren wij een zogenoemd due diligence proces uit. Dit betekent concreet dat wij op een systematische manier onderzoeken of wij zelf rechtstreeks, of via de keten van leveranciers, in verband staan met schade die wordt toegebracht aan mens, dier, natuur en milieu. Het gaat daarbij niet alleen om feitelijke schade, maar ook om het risico dat er schade kan ontstaan. Als wij constateren dat we betrokken zijn bij schade, of het risico daarop, nemen we daartegen maatregelen.

Straatbaksteen
De straatbaksteen die Stone base verkoopt, is uitsluitend afkomstig uit Nederland en gemaakt van Nederlandse rivierklei. De rivierklei is een zichzelf aanvullende grondstof en daarmee een duurzame keuze. Aangezien de rivierklei lokaal wordt gewonnen zijn de transportkilometers minimaal en hiermee beperken we de CO2-uitstoot. Straatbaksteen kan daarnaast wel meer dan 100 jaar meegaan: over duurzaam gesproken! Wij verkopen naast nieuwe baksteen ook gebruikte straatbakstenen. Tot wel 90% van de oud gebakken bestrating wordt hergebruikt. Kleine, afgebroken stukken worden daarnaast vermalen tot menggranulaat, ideaal te gebruiken als ondergrondverharding voor een solide basis van uw terras.

Natuursteen
De natuursteen die Stone base verkoopt is afkomstig van toeleveranciers die een verdrag ondertekend hebben, waarmee zij zich conformeren aan de lokaal geldende regelgeving op het gebied van o.a. milieu, arbeidsomstandigheden, loon etc. Zo is er o.a. géén sprake van kinderarbeid, discriminatie en gedwongen arbeid.

Transport
Wij leveren onze producten doorgaans uit met eigen vrachtwagens. Ook is de transportplanning in eigen beheer. Zo veel mogelijk worden leveringen gecombineerd om zo min mogelijk kilometers te rijden en daarmee het milieu minimaal te belasten.

Zonnepanelen
Onze showroom, zagerij en loodsen zijn voorzien van zonnepanelen, waarmee de energie die benodigd is voor de dagelijkse bedrijfsvoering afkomstig is van zonne-energie. Zo hebben we sinds de installatie in 2 maanden al 49.323,32 lb CO2-uitstoot vermeden, wat gelijk staat aan het planten van maar liefst 668 bomen!

 

Landgoed de Klokkenberg Breda